Besökare [counter]

 Väder Stora Höga

Väderkamera 

 

 

Aktuellt här och i Arkivet

Nya stadgar

2022-12-21

Hej

Beslutade stadgar 2022 och hamnordning finns att ladda ner i fliken "för medlemmar"

Har du glömt lösen och användare, kan du begära ut dessa under fliken kontakt.

Uppge registrerad båtplatsägares namn och båtplats 

Hej medlemmar i GBK

2022-08-20
 
 
Inför kommande upptagning av våra båtar vill vi påminna om 2 saker.
 
1. Skrapa av musslor och påväxt på flytkropparna på y-bommarna innan ni tar upp er båt. Detta gör isgruppens arbete lättares när de skall lyfta bommarna inför vintern. Skrapa finns inne i klubbhuset. 
 
2. Skrapa eller tvätta INTE av er båt vid rampen eller på vändplatsen. Efterlevs inte detta riskerar vi att kommunen tvingar oss att investera i en spolplatta nere i hamnen. Tvätten på Cirkle K är godkännd för båtar så ta båten dit för tvätt istället. 
 
Nu hoppas vi värmen håller i sig och att vi får ett par härliga båtveckor till.!
MEN... när båten väl skall tas upp - glöm inte: 
 
Skrapa flytkropparna men INTE båten!
 
-- 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Getskärs Båtklubb

P- Tillstånd

2022-05-22

Finns att hämta ut hos Roger på tappen.

Tänk på att det alltid skall sitta väl synligt i framrutan

Hamnen öppen

2022-03-13

Hamnen stängd

2021-11-30

Bommarna är upplyfta för att undvika skador. Om du vill sjösätta innan säsongen börjar, så är det ok. Men då ansvarar du för eventuell skada som kan uppkomma.

Rampen är låst

2021-08-04

Rampen har fått en låst stolpe.

GBK medlemmar finner instruktion i vaktstugan hur man går till väga.

Ni som hyr i andra hand, kontakta oss via hemsidan för instruktion

 Alla övriga utan undantag, hänvisas till Roger Cirkel K, där de kan hyra nyckel.

 Stolpen är placerad så att det går sjösätta små jollar och kanoter utan att ta låsa upp stolpen

P-tillstånd

2021-05-04

Finns att hämta hos Roger på tappen. Observera endast ett får hämtas / betalning

Avgifter

2021-04-20

Glöm inte att medlemsavgift (200 kr), sjöbodsavgift (200kr hel 100kr halv) samt eventuell parkeringsavgift (400kr) skall vara inbetalda senast sista april. Vi behöver således inte betala hamnavgift / driftsavgift för denna säsong.

I år kan man bara hämta ut ett parkeringstillstånd per avgift enligt beslut på årsmötet.

Parkering

2021-04-06

Soliga dagar så är det trångt. Backa in så kan ni stå närmare. Ställ inga bilar på tvären. Den smala delen fungerar bra om "småbilar" prioriterar att ställa sig där .

Vaktlistan

2021-03-30

Ligger i den lösenordsskydade fliken " För medlemmar". Om du tappat bort dina inloggningsuppgifter sänd ett meddelande under kontakt.Ange namn och båtplats 

Hamnen öppen

2021-03-21

Protokoll

Höstmöte

2020-10-22

Medlemsflik uppdaterad

2019-04-10

2019: Vaktlista, protokoll samt uppräknade priser båtplats och sjöbod. Saknar du inlogg, be om uppgifter under kontakt. Endast medlem kan begära uppgifter.

Sjösättningsrampen

2018-05-23

Backa inte trailerns hjul utanför stålplåten. Det är djupt och trailern lägger sig på ramen. 

Telefon Nattvakt.

2016-06-28

Gå in på fliken " För medlemmar" för information om nummer och användning.

Flik " För medlemmar".

2016-05-02

Här finner ni vaktlistan, mötesprotokoll,avgifter, vaktpol, priser på båtplats och sjöbodd  mm. Saknar du inlogg uppgifter kontakta styrelsen, gärna via kontakt formuläret.

Stadgar.  mm

2015-12-06

Stadgar och hamnordning finns nu under fliken Nedladdningsbara filer ( Notera att vi avviker avseende uthyrning båtplats)

 

Getskärs båtklubb har funnits i sin nuvarande tappning sen 80 talet.

Hamnen är trivsamt placerad vid Stora höga,

med Hakefjorden som närmsta granne västerut.

Hamnen består av ca 100 insatsplatser och 40 sjöbodar.

Klubben har egen vaktstuga med tillhörande festlokal.

 

Hamnen märkt B, tillhör Getskärs Marina Förening  (C) LantmäterietA-Hamnen Gbk